0913 333 979

CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH CAO LỢI PHÁT
Điện thoại : 0913 333 979
Địa chỉ      :  Số 4 Nguyễn Công Trứ, P.Bình Thọ, Q Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh
Website    : https://thicongtranthachcaogiaretphcm.com
Email        : thachcaoloiphat@gmail.com
Facecbook: https://www.facebook.com/tranthachcaogiaretphcm1/